Розвиток страхового ринку

Сертифікація
15.02.2017
Визначення розміру сплати внеску на інфраструктуру
15.02.2017

Розвиток страхового ринку

СТРАХОВИЙ РИНОКЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Страховий риноквідіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку держави. З одного боку, страхові компанії являють собою потужниймеханізм акумулювання інвестицій та нарощення ВВП, а з іншого – частково виконуютьсоціальні функції, зменшуючи навантаження з видаткової частини державного бюджету шляхомнаданнястраховихпослуг із медичного і пенсійного забезпечення населення тавідшкодування різного роду збитків, зокрема, від природних катаклізмів. Крім того, страховий риноквідіграє важливу роль у формуванні сприятливого бізнес-клімату через страхування ризиків підприємницької діяльності.

Дослідження динаміки кількості страхових компаній України впродовж 2005-2013 років дозволяє констатувати, що починаючи з 2005 року і до початку фінансової кризи спостерігалася тенденція до зростання загальної кількості страхових компаній (рис. 1). Збільшення кількості відбувалося як за рахунок страхових компаній, які спеціалізуються на довгостроковому страхуванніжиття (СК “Life”), так і тих, що займаються страхуванням ризиків (СК “non-Life”). Варто відмітити, що темпи зростання кількості компаній, які спеціалізуються на страхуванніжиття були вищими від темпів зростання кількості компаній, які займаються ризиковими видами страхування. Починаючи з 2008 року спостерігається тенденція до скорочення страхового ринку України у контексті зменшення кількості страхових компаній.

Рис.1. Динаміка кількості страхових компаній України у 2005-2013 роках

 

Схожі тенденції щодо зміни загальної кількості страхових компаній спостерігаються і в країнах ЄС (рис. 2).

Рис.2. Динаміка кількості страхових компаній в окремих країнах ЄС у 2005-2013 роках

 

Однак, страховий ринок України, на відміну від страхових ринків розвинутих країн ЄС, характеризується високою часткою компаній“non-Life” та незначною –компаній із страхування життя (рис. 3). Це є засвідченням низької соціальної захищеності населення України на відміну від європейських країн, адже “лайфове” страхуванняпередбачає матеріальнезабезпечення не лише у випадку смерті або втрати працездатності, але й, що важливо, після досягнення пенсійного віку. Зокрема, у Європі виплати за довгостроковими договорами страхування загалом складають основу доходу громадян пенсійного віку.

Рис. 3. Співвідношення страхових компаній “life”та “non-life” в Україні та окремих країнах ЄС станом на 01.01.2013 р.

 

Підтвердженням низького рівня соціальної захищеності населення в Україні порівняно з європейськими є іпоказник “щільності” страхового покриття —грошових витрат на страховий захист у розрахунку на особу. Цей показник демонструє, наскільки окрема особа охоплена страхуванням, тобто наскільки “щільним” є страховий захист пересічного страхувальника (рис.4).

Рис. 4. Щільність страхового покриття населення України та окремих країн ЄС у 2005-2013 роках

 

Так, у 2013 році, вартість страхових премій, що припадає на 1 душу населення, становила: у Швейцарії – 52964 євро, у Нідерландах – 4497 євро, у Франції – 2870 євро, у Німеччині – 2284 євро. Найнижча вартість премій спостерігається у тих країнах,які відносно недавно (2004 р.) приєднались до європейської спільноти:уЧехії на одну особу припадало– 502 євро валових страхових премій, у Польщі – 357 євро, у Латвії – 155 євро. Україна в свою чергу, з великим відривом відстає від розвинутих європейських країн. У 2013 році на душу населення припадало лише 59 євро валових премій.З одного боку, це пояснюється недостатньою платоспроможністю населення через низький рівень доходів, з іншого – невпевненістю потенційних споживачів у якості отриманих страхових послуг.

Таким чином, дослідження стану вітчизняного страхового ринку у 2005-2013 роках свідчить про те, що його можливості, як потужного інструменту соціального захисту населення, реалізовуються не в повному обсязі. Вважаємо, що подальший розвиток ринку страхування в умовах інтеграції України в європейське співтовариство, повинен відбуватись у наступних напрямах: посилення державного контролю за фінансовою стійкістю страхових компаній та якістю страхових послуг; збільшеннячастки компаній із страхування життя; розширення якості та асортименту страхових послуг; впровадження обов’язкового медичного страхування; впровадження державних програм із страхування від стихійних лих. Рух у зазначених напрямах призведе до підвищення щільності страхового покриття та зростання соціальної захищеності населення до рівня розвинутих країн Європи.

 

Список використаних джерел

  1. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.

  2. Insuranceeurope: statisticalpublications [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.insuranceeurope.eu/facts-figures/statistical-publications

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.