Аудиторська діяльність   –   включає в себе  організаційне  і  методичне  забезпечення  аудиту, практичне  виконання аудиторських  перевірок  (аудит)  та надання інших аудиторських послуг.

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку  і  показників фінансової  звітності  суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її  достовірність  в  усіх  суттєвих аспектах   та  відповідність  вимогам  законів  України,  положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших  правил  (внутрішніх положень    суб’єктів    господарювання)    згідно   із   вимогами користувачів.

Аудиторська перевірка включає в себе кілька етапів:

 1. Підготовка до проведення аудиторської перевірки (знайомство з клієнтами, визначення обсягів аудиту, його загальної вартості та укладання договору на проведення аудиту);
 2. Оцінка облікових систем, а також усіх систем внутрішнього контролю (цей етап необхідний для визначення аудитором повного обсягу аудиту, для отримання достатнього уявлення про всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, а також про організацію внутрішнього аудиту та бухгалтерського обліку підприємства);
 3. Планування процедур майбутньої аудиторської перевірки (необхідно для своєчасного і якісного проведення аудиту та включає в себе як складання планів, так і програми очікуваних робіт);
 4. Проведення перевірки (перевірка буде супроводжуватися внесенням підприємству аудитором пропозицій і побажань щодо поліпшення обліку і внутрішнього аудиту підприємства);
 5. Оформлення аудиторського висновку (висновок про достовірність або недостовірність фінансової звітності підприємства, а також про законність проведення фінансово-господарських операцій).

 

Основні види послуг

Обов’язковий аудит:

 • Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог П (С) БО;
 • Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог МСФЗ (IFRS);
 • Оглядова перевірка фінансової звітності.Клієнт отримує аудиторський звіт (висновок) про підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності.

 

Аудит для власників:

 • Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог П (С) БО;
 • Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог МСФЗ (IFRS);
 • Оглядова перевірка фінансової звітності;
 • Аудиторська перевірка податкової звітності (податковий аудит);
 • Аудиторська перевірка та аналіз собівартості;
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.Клієнт отримує повну інформацію про стан фінансово-господарської діяльності та ефективності роботи підприємства.

 

Податковий аудит:

 • Аудиторська перевірка податкової звітності;
 • Помилкові методики обліку;
 • Неправильним нарахуванням податкових зобов’язань.